Płomieniste struktury

Struktury płomieniste (ang. flame structures) to wtórne struktury sedymentacyjne o kształcie płomienia powstałe w wyniku deformacji luźnego osadu spowodowane obciążeniem. Najczęściej kest to obciążenie przesyconego wodą iłów i pyłów przez piasek. Orientacja struptury wskazuje kierunek przemieszczenia nadległego osadu.