Potencjał macierzystości skał

Potencjał macierzystości skał (ang. source-rock potential) w geologii naftowej, jest to ilość węglowodorów, jaką skała macierzysta może wygenerować, jeżeli będzie w stanie jej pogrążenia i termicznego dojrzewania.

Wskaźnik potencjału macierzystości (ang. source potential index SPI) to maksymalna ilość węglowodorów, które mogą zostać wygenerowane przez pionowy profil skały macierzystej na jednostkę powierzchni (w m2) tej skały bez względu na jej miąższość. W tej wartości zawarte są straty w wyniku rozformowania złoża. Wskaźnik wyrażany w milionach ton na km kwadratowy i w ten sposób łączy cechy geochemiczne skały macierzystej i jej objętość.

Literatura

Demaison G., Huizinga B.J. 1989. Genetic Classification of Petroleum Systems, Bulletin of American Association of Petroleum Geologists of United States 75
Einsele, G. 2000. Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget, Springer
Hantschel, T., Kauerauf, A.I. 2009. Fundamentals of basin and petroleum systems modeling, Springer
Peters, K.E., Walters, C.C., Moldowan, J.M. 2005. The Biomarker Guide: Biomarkers and isotopes in the environment and human history. Cambridge University Press