medium.GIF

Prawo Walthera

Prawo Walthera, także określane jako prawo korelacji (lub kolejności) facji (ang. law of correlation of facies), to zasada wykorzystywana w stratygrafii, która mówi, że facje osadowe, które sąsiadują ze sobą w pionowym następstwie i nie są oddzielone przez znaczne powierzchnie niezgodności, musiały powstawać w horyzontalnie sąsiadujący ze sobą środowiskach depozycyjnych.

Prawo facji Walthera nazwane zostało od imienia niemieckiego geologa Johannesa Walthera. Właściwie po raz pierwszy zostało sformułowane w latach 1838 - 1841 przez szwajcarskiego geologa Amanza Gressly twórcy terminu facja. Gressly badał dolno jurajskie formacje w szwajcarskich Górach Jura. Stwierdził, że "pionowe następstwo facji musi odpowiadać ich poziomej kolejności w kontekście środowisk, które one reprezentują". Około 50 lat później - w roku 1894 - Walter sformułował to prawo niezależnie od Gressly. Jego wprowadzenie zrewolucjonizowało ówczesną stratygrafię.

Ponieważ środowiska depozycyjne mogą zmieniać swoje położenie wraz ze zmianą warunków depozycyjnych (np. transgresja i regresja), ich osady "nakładają się na siebie". Granice poszczególnych jednostek litologicznych mają więc charakter diachroniczny (ich wiek jest obocznie różny). Prawo to dotyczy jedynie zgodnych jednostek, które nie są oddzielone przez powierzchnie niezgodności.

Schemat po prawej stronie prezentuje uproszczone transgresywne następstwo litologiczne, czyli przesunięcie zespołu facji w stronę lądu i związany z nim pionowy układ warstw litologicznych w otworze wiertniczym.

Prawo korelacji facji może być wykorzystywane przy rekonstrukcjach paleogeograficznych. Jest też szczególnie przydatne do interpretowania danych otworowych, na przykład jako regresywne lub transgresywne następstwa facji (w stratygrafii sekwencyjnej określanych jako parasekwencje).

Literatura

Cross, T.A., Homewood, P.W. 1997. Amanz Gressly’s Role in Founding Modern Stratigraphy Geological Society of America Bulletin 109, 1617-1630 dostępne dzięki UIUC
Middleton G.V. 1978. Sedimentologists: Amanz Gressly (1814–1865), w: Sedimentology. Encyclopedia of Earth Science. Springer, Dordrecht
Walther J. 1894. Einleitung in die Geologie als historische Wissenschaft, Jena