Profil równowagi rzeki

profil%20r%C3%B3wnowagi.GIF

Profil równowagi rzeki (ang. stream equilibrium profile) w geomorfologii, sedymentologii fluwialnej oraz stratygrafii sekwencyjnej to hipotetyczna linia, wyidealizowany profil, który rzeka osiąga, gdy jest w stanie transportować materiał osadowy bez agradacji lub erozji jej koryta. Profil rzeki charakteryzuje się coraz mniejszym kątem nachylenia (gradientem) z biegiem rzeki.

Termin został wprowadzony w 1925 roku przez francuskiego geomorfologa Henri Bauliga i szerzej przez niego później opisany w kontekście peneplenizacji i cykli erozyjnych.

Profil równowagi rzeki jest utożsamiany z poziomem bazy w tym środowisku i łączy się z pojęciem akomodacji. Linia profilu równowagi rzeki łączy się z poziomem bazy wybrzeża morskiego. Jeżeli odcinek profilu ulega subsydencji, znaczne ilości osadu zostaną "uwięzione" na tym obszarze a rzeka będzie agradowała.

Literatura

Baulig, H. 1957. Peneplains and pediplains. Geological Society of America Bulletin
Nichols, G. 2005. Sedimentology and Stratigraphy. Blackwell Publishing