Profilowanie akustyczne

Profilowanie akustyczne (ang. acoustic logging, sonic logging) jedna z metod geofizyki wiertniczej polegająca na pomiarze czasu propagacji fal sejsmicznych przez formacje skalne otaczające otwór wiertniczy. Celem jest wyznaczenie prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych, co przekłada się takie właściwości jak porowatość, litologia, czy facje.