Psefity

Psefity to luźne lub zlityfikowane skały zbudowane głównie (ponad 50% udziału) z frakcji żwirowej (o średnicy powyżej 2 mm) tworząc żwiry i zlepieńce.