Pstry%20piaskowiec.JPG

Pstry piaskowiec

Pstry piaskowiec (niem. Buntsandstein, ang. Bunter sandstone) w stratygrafii, nieformalna jednostka, określenie na sukcesję klastycznych osadów kontynentalnych (fluwialnych, eolicznych i jeziornych) dolnego triasu najczęściej o barwie czerwonej zdeponowana w permskim basenie Centralnej Europy. Na zdjęciu, dolnotriasowy, piaskowiec tumliński, Góry Świętokrzyskie, osady wydmowe.