Refleks sumaryczny

Refleks sumaryczny (ang. composite reflection) w sejsmice refleksyjnej jest to odbicie zarejestrowane w wyniku nałożenia się (interferencji) fal sejsmicznych odbitych od różnych granic warstw o miąższości mniejszej niż 1/8 długości fali (Widess 1973).

W praktyce (zakłócenia, tłumienie sygnału) już miąższość warstw mniejsza niż 1/4 długości fali powszechnie uważana jest za graniczną i poniżej niej następuje utrata pionowej rozdzielczości w zapisie sejsmicznym. Tego typu sytuacja, określana jako ośrodek cienkowarstwowy (ang. thin-bedded strata) ma na przykład miejsce w warstwach osadów fliszowych lub heterolitach. Samo zjawisko nakładania się sygnału znane w geofizyce jest jako tuning (ang. tuning effect).

Literatura

Brown, A.R. 2004. Interpretation of Three-Dimensional Seismic Data, AAPG
Chung, H., Lawton, D. 1990. Some properties of thin beds, CREWS
Widess, M.B. 1973. How thin is a thin bed? Geophysics, 38