Regolit

Regolit (ang. regolith, od gr. regos - pokrywa i lithos - skała) to produkt wietrzenia, który powstał z udziałem lub bez udziału transportu z innego miejsca, w odróżnieniu od zwietrzeliny, która powstaje in situ.

Termin wprowadzony w 1897 roku przez Merrilla. Jackson 1997 uważa, że regolit może być stosowany jedynie w odniesieniu do produktu wietrzenia, który nie uległ lityfikacji. Według Taylora i Eggletona (2001) jako regolit można także zaklasyfikować glinę zwałową.

Literatura

Goudie, A. 2004. Encyclopedia of Geomorphology, Routledge
Parker, A. Sellwood, B.W. 1994. Quantitative diagenesis: recent developments and applications to reservoir geology. Springer
Taylor, G., Eggleton, R.A. 2001. Regolith geology and geomorphology. John Wiley and Sons