Regresja.JPG

Regresja wymuszona

Regresja wymuszona (ang. forced regression), termin stosowany w stratygrafii sekwencyjnej, jest to regresja brzegu morskiego, która następuje w wyniku spadku poziomu bazy, czyli negatywnej akomodacji w przeciwieństwie do regresji normalnej, która ma miejsce przy podnoszeniu się poziomu bazy, czyli w wyniku przewagi w dostawie materiału osadowego nad dostępną akomodacją.

Do normalnej regresji może dojść zarówno w trakcie ciągu systemowego niskiego stanu, jak i w trakcie ciągu systemowego wysokiego stanu. W obu przypadkach ma miejsce progradacja, jednak przy wymuszonej regresji progradacja następuje wraz ze zstępującym (ang. downstepping) układem klinoform, który jest ograniczony od góry przez powierzchnię niezgodności, czyli wiąże się z granicą sekwencji. W przypadku regresji normalnej jest to układ wstępujący. Opis do ilustracji: RSL - względny poziom morza.

Literatura

Catuneanu, O., Galloway, W.E., Kendall, C.G.St.C., Miall, A.D., Posamentier, H.W., Strasser, A. and Tucker, M.E., 2011. Sequence Stratigraphy: Methodology and Nomenclature. Newsletters on Stratigraphy 44/3, 173-245 dostępne dzięki Department of Earth and Atmospheric Sciences, University of Alberta
Posamentier, H.W., Allen, G. P. 1999. Siliciclastic sequence stratigraphy: concepts and applications. SEPM Concepts in Sedimentology and Paleontology