Palinspastyczna rekonstrukcja

Rekonstrukcja palinspatyczna (ang. palinspastic restoration lub section restoration) metoda stosowana w geologii strukturalnej, analizie basenów sedymentacyjnych, czy kartografii geologicznej polegająca na „rozprostowaniu” zdeformowanych formacji skalnych (zafałdowanych lub w postaci płaszczowin), dzięki czemu otworzony zostaje pierwotny rozkład i wymiary warstw osadów w basenie sedymentacyjnym a także poznana zostaje historia deformacji tektonicznych.

Za prekursora rekonstrukcji palinspatycznych uważany jest Nicolas Steno, który w 1663 roku wprowadził między innymi zasadę pierwotnie poziomego zalegania warstw.