basen%20resztkowy.bmp

Resztkowe baseny

Baseny resztkowe (ang. remnant basins) to rodzaj basenów sedymentacyjnych, które tworzą się w obrębie szwu powstałego w wyniku kolizji pomiędzy dwoma platformami kontynentalnymi. Baseny pozostałe po kolizji mają nieregularny kształt i są podścielone przez fragmenty skorupy oceanicznej. Baseny resztkowe są miejscami gromadzenia się osadów o dużej zmienności facjalnej.