Retrogradacja

Retrogradacja (ang. retrogradation), w środowisku morskim jest to przesuwanie się brzegu oraz zestawu facji w kierunku lądu w wyniku przewagi wolnej przestrzeni (akomodacji) nad ilością dostarczanego materiału osadowego, patrz ilustracja w układ stosów warstw.