Rezydualne osady

Osady rezydualne (ang. residual sediments lub soils) to produkt wietrzenia i erozji, który pozostał po mechanicznym usunięciu lub rozpuszczeniu części składników skały. Przykładem są iły pozostałe po rozpuszczeniu ewaporatów lub węglanów. Główne osady rezydualne to:

Inne znaczenie ma zwietrzelina.

Literatura

Łydka, K. 1985. Petrologia skał osadowych, Wydawnictwa Geologiczne
Middleton, G.V. (ed.) 2003. Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks. Springer