Rozłam

Rozłam (ang. deep-seated fault zone) to struktura tektoniczna stanowiąca bardzo głęboką strefę uskokową, często w obrębie podłoża krystalicznego platformy.