Ryftowe baseny

Baseny ryftowe (ang. rift basins) to rodzaj basenów sedymentacyjnych, które powstają strefie ryftowej, w wyniku rozciągania litosfery w obrębie kratonów. Długość takich basenów dochodzi do tysięcy kilometrów. Baseny ryftowe są wypełniane przeważnie przez osady lądowe, najczęściej fluwialne, stożków napływowych i jeziorne ze skałami wulkanicznymi. Współczesnym przykładem jest strefa ryftowa we Wschodniej Afryce.

Literatura

Dadlez, R., Jaroszewski, W. 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Southard, J. 2007. Sedimentary Basins. Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCouseWare: Sedimentary Geology Lecture Notes.