Lagow.JPG

Rynny polodowcowe

Rynny polodowcowe (ang. tunnel valley) to podłużne zagłębienia, które powstały w miejscu dawnych rynien subglacjalnych na skutek przepływu wód podlodowcowych o wysokim ciśnieniu hydrostatycznym.

Zachowanie się takich form w krajobrazie jest możliwe jedynie, gdy po wycofaniu się lądolodu zostają one wypełnione przez bryły martwego lodu. Dzięki takiej sytuacji rynny nie zostają całkowicie zasypane przez osady wodnolodowcowe (sandrowe) deponowane na przedpolu ustępującego lądolodu.

Termin został tunnel valley został zaproponowany w 1921 roku przez duńskiego geografa Madsena w odniesieniu do dolin powstałych na półwyspie jutlandzkim w Dani w czasie ostatniego zlodowacenia. Wcześniej uważano, że powstawały one w wyniku erozji przez wody roztopowe na przedpolu lądolodu i nazywano je fjordami. Madsen wysunął teorię, że powstają one w wyniku przepływu wód subglacjalnych.

Na zdjęciu rynna polodowcowa jeziora Ciecz w Łagowskim Parku Krajobrazowym w województwie lubuskim.