medium.jpg

Saltacja

Saltacja (ang. saltation) to proces transportu materiału osadowego w klastycznych (okruchowych) systemach depozycyjnych, który jest z kolizyjnym wybijaniem kolejnych ziarn znajdujących się w spoczynku (rysunek po lewej stronie). Proces zachodzi zarówno pod wodą (środowisku rzecznym, morskim), jak i w transporcie eolicznym.