Sandr

Sandr (ang. outwash plain, sandur) to forma depozycyjna przypominająca bardzo rozległy stożek napływowy lub ich serię tworzącą nieznacznie nachyloną równinę, wynik depozycji osadów żwirowych, piaszczystych i pylastych niesionych przez wody roztopowe spływające po przedpolu lądolodu.

Termin pochodzi z języka islandzkiego, gdzie oznacza obszar podścielony przez osady piaszczyste (liczba mnoga brzmi sandar).

Sedymentacja na przedpolu lądolodu związana była z przepływem wielokorytowym (rzeki roztokowe) o niewielkiej głębokości i miała głównie charakter agradacyjny, czyli przyrostu pionowego. Pomimo tego w obrębie osadów sandrowych można wyróżnić zarówno formy depozycyjne (łachy śródkorytowe, odsypy boczne itp.), jak i formy erozyjne (przegłębienia i rozcięcia erozyjne związane z procesami migracji koryt oraz zmianami warunków przepływu).

Literatura

Elias, S., Mock, C. (red.) 2013. Encyclopedia of Quaternary Science, Newnes
Lindner, L. 1992. Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia, Wydawnictwo PAE