Ściśliwość

Ściśliwość (ang. compressibility), w mechanice gruntów to zdolność osadu do zmniejszania swej objętości pod wpływem przyłożonego naprężenia normalnego. Zmiany objętości obejmują odkształcenie plastyczne oraz sprężyste.

Odkształcenie plastyczne jest trwałe i następuje na skutek zmiany sposobu ułożenia części składowych (ziarn) szkieletu ziarnowego oraz na skutek zmiany objętości porów (porowatości) wypełnionych powietrzem lub wodą. Taka trwała zmiana objętości, która zachodzi przy odpływie wody z porów nazywana jest konsolidacją. Odkształcenie sprężyste (nietrwałe) następuje dzięki ściśnięciu sprężystych składników gruntu (np. wody nabłonkowej, gazów zamkniętych w porach). W przypadku zmiany warunków, czyli redukcji naprężenia dochodzi do odprężenia i osad zwiększa swoją objętość o składową odkształcenia sprężystego.

Proces zmiany objętości także wyrażany jest jako ściśliwość natychmiastowa, konsolidacja pierwotna i ściśliwość wtórna. Konsolidacja pierwotna odpowiada tu odkształceniu plastycznemu.