Sekcje skondensowane

Sekcja skondensowana (ang. condensed section) w stratygrafii sekwencyjnej, to warstwy osadów głębokomorskich (najczęściej ilastych, choć możliwe są także osady węglanowe) w obrębie osadów płytszych środowisk. Sekcje skondensowane powstają w wyniku wyraźnego spowolnienia sedymentacji wywołanego ubóstwem dostarczanego materiału osadowego.

Mogą zawierać podwyższony poziom materii organicznej oraz pierwiastków radioaktywnych. Charakterystyczne są bioturbacje i ślady żerowania. W kontekście stratygrafii sekwencyjnej, takie osady są charakterystyczne dla okresów późnej transgresji. Z tego powodu warstwy największy zasięg skondensowanych sekcji jest charakterystyczny dla powierzchni maksymalnego zalewu MFS.