Skała macierzysta

Skała macierzysta (ang. source rock) w geologii naftowej, jest to skała odpowiedzialna za generowanie węglowodorów, w tym ropy i gazu.

Skała, w której doszło do generowania ropy określana jest jako efektywna skała macierzysta, w przeciwieństwie do potencjalnej skały macierzystej, która posiada wystarczającą zawartość materii organicznej, ale nie osiągnęła jeszcze wystarczającej dojrzałości termalnej. Zdolność do generowania węglowodorów jest wyrażana jako potencjał macierzystości. Porównaj skała zbiornikowa.

Literatura

Einsele, G. 2000. Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget, Springer
Hantschel, T., Kauerauf, A.I. 2009. Fundamentals of basin and petroleum systems modeling, Springer
Peters, K.E., Walters, C.C., Moldowan, J.M. 2005. The Biomarker Guide: Biomarkers and isotopes in the environment and human history. Cambridge University Press