Skała zbiornikowa

Skała zbiornikowa (ang. reservoir rock) w geologii naftowej jest to warstwa lub zespół warstw skał osadowych o porowatości efektywnej, która jest wystarczająca do migracji i akumulacji płynów i cieczy złożowych. Do akumulacji węglowodorów konieczne jest także uszczelnienie formacji przez przykrywające je skały o niskie przepuszczalności (ang. cap, np. ewaporaty, iłowce).