pulapki_strukturalne.GIF

Skała zbiornikowa

Skała zbiornikowa (ang. reservoir rock) w geologii naftowej jest to warstwa lub zespół warstw skał osadowych o porowatości efektywnej, która jest wystarczająca do migracji i akumulacji płynów i cieczy złożowych. Akumulacja węglowodorów następuje w pułapkach węglowodorów, tzn. konieczne jest uszczelnienie formacji przez przykrywające je skały o niskiej przepuszczalności (ang. cap, np. ewaporaty, iłowce).

Rycina po prawej stronie przedstawia rodzaje pułapek strukturalnych, tzn. tworzonych przez procesy deformacji tektonicznych warstw skalnych