a%20%2881%29a.JPG

Skała

Skała (ang. rock) to naturalne nagromadzenie minerałów. Według genetycznej klasyfikacji skał wyróżniane są:

 • skały magmowe
  • głębinowe (np. granit)
  • wylewne lub wulkaniczne (np. bazalt)
 • skały osadowe
  • klastyczne lub okruchowe (np. piaskowce, zlepieńce)
  • chemiczne (np. sole)
  • organiczne (np. węgle, wapienie)
 • skały metamorficzne
  • kataklastyczne (powstałe w strefach uskokowych, np. brekcje)
  • powstałe w wyniku metamorfizmu kontaktowego
  • powstałe w wyniku metamorfizmu regionalnego

Na zdjęciu skały wulkaniczne wieku ordowickiego tworzące strome góry we wschodniej części parku Lake District, zachodnia Anglia. Depozycja odbywała się w strefie subdukcji zamykającego się oceanu Japetus.