splywy_uplynnionego.gif

Spływy upłynnionego materiału

Spływy upłynnionego materiału (ang. liquefied flow) to rodzaj spływów grawitacyjnych powstający z upłynnienia osadu w wyniku nadmiaru ciśnienia porowego, które może być wywołane drganiami, nagłym obciążeniem lub wstrząsem. Według klasyfikacji Gani (2003) określane jako densyty.

Ciśnienie wody w porach tak duże (konsystencja osadu znacznie powyżej granicy płynności), że materiał jest unoszony po stoku o nachyleniu mniejszym niż kąt naturalnego zsypu (2 - 30 stopni) zarówno w wyniku ciśnienia dyspersyjnego (dylatancji), jak i turbulencji. Tego typu spływy mają charakter częściowo cieczy newtonowskich a częściowo nienewtonowskich i są powszechne w środowisku lądowym i morskim. Transport materiału trwa tak długo, jak długo ziarna utrzymywane są w dyspersji. Gdy tylko dojdzie do struktur w osadzie pojedynczego spływu upłynnionego materiału, przerysowano na podstawie Middleton i Hampton z 1976 w Boggs (1987).

Literatura

Boggs, S. 1987. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Prentice Hall
Gani, M.R. 2004. From Turbid to Lucid: A Straightforward Approach to Sediment Gravity Flows and Their Deposits. The Sedimentary Record 2, 4-8 dostępny dzięki SEPM (Society for Sedimentary Geology)
Gradziński, R., Kostecka, A., Radomski, A., Unrug, R. 1986. Zarys sedymentologii. Warszawa: Wydaw. Geologiczne.
Leeder, M.R. 1999. Sedimentology and sedimentary basins: from turbulence to tectonics. John Wiley & Sons.