Środowisko sedymentacyjne

Środowisko sedymentacyjne lub depozycyjne (ang. sedimentary environment) to określony układ geomorfologiczny, którym następują fizyczne, chemiczne i biologiczne procesy odpowiedzialne za powstawanie określonych osadów (Boggs 1987).

Zestawienie środowisk depozycyjnych zaprezentował między innymi Selley (1970), dzieląc je na:

Literatura

Boggs, S. 1987. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Prentice-Hall
shorelinesSelley, R.C. 1970. Ancient Sedimentary Environments, Chapman & Hall