Stan gruntu

Stan gruntu w geologii inżynierskiej i geotechnice odnosi się do stopnia zagęszczenia (ang. density) gruntów niespoistych oraz wytrzymałości (ang. strength) gruntów spoistych (lub ich konsystencji).