start.jpg


Głównym powodem powstania tego słownika geologicznego online było zainteresowanie terminologią stosowaną w geologii: pochodzeniem terminów, znaczeniem i różnicami w ich użyciu w języku polskim i języku angielskim. Znajomość koncepcji związanych z terminologią jest konieczna w przekładach tekstów geologicznych, które w innym przypadku mogą być obarczone nieścisłościami.

Ze względu na historię rozwoju geologii, znaczna część terminów w naukach o Ziemi pochodzi z języka angielskiego. Pomimo to, ich zastosowanie w różnych językach nie zawsze jest jednakowe. Przykładem mogą tu być terminy kompleks lub piętro, które są tak często stosowane w polskiej literaturze geologicznej, choć w literaturze angielskojęzycznej pojawiają się sporadycznie i w innym znaczeniu.

Celem słownika jest więc zwięzłe wyjaśnienie wybranych terminów z zakresu stratygrafii, sedymentologii, geologii inżynierskiej, złożowej i pokrewnych dziedzin. Podaje on także angielskie odpowiedniki, porównując zastosowanie terminów w języku polskim i angielskim a także w większości przypadków pobieżnie naświetla ich historię w tym okoliczności, w jakich zostały wprowadzone. Autor pragnie zaznaczyć, że wiele haseł z pewnością wciąż wymaga uzupełnienia a w przypadku wszelkich uwag, prosi o kontakt na adres: moc.liamy|kuzt#moc.liamy|kuzt.

Wyszukiwanie terminów w słowniku


Zaproponuj pojęcie lub dodaj komentarz