Stopień sczerpywania złoża

Stopień sczerpywalności złoża (ang. recovery factor) w geologii naftowej jest to stosunek zasobów eksploatacyjnych (ang. recoverable oil reserves), czyli tych które mogą być wydobyte (z powodów technicznych, ochrony środowiska i innych) do zasobów geologicznych (ang. in-place resources), czyli wszystkich odkrytych zasobów.