Stopień zagęszczenia

Stopień zagęszczenia (ang. density index, choć do niedawna stosowano określenie relative density Dr) w mechanice gruntów to parametr określający zagęszczenie gruntów niespoistych. Stopień zagęszczenia ID jest definiowany stosunek zagęszczenia in situ (w naturze) do maksymalnego możliwego zagęszczenia uzyskiwanego laboratoryjnie, czyli stan zagęszczenia, w którym porowatość jest najmniejsza możliwa, natomiast ziarna są ułożone w taki sposób, że są możliwie najbardziej upakowane.

Klasyfikację stopienia zagęszczenia zgodnie z PN-EN ISO 14688-2 i nieaktualną już normą PN-B 02480:1986 jest następujące:

Nazwa Stopień zagęszczenia ID wg PN-EN ISO 14688-2 Stopień zagęszczenia ID wg PN-B 02480:1986 Wartość SPT
bardzo luźne 0 - 15% 0 - 0,15 0 - 4
luźne 15 - 35% 0,15 - 0,33 4 - 10
średnio zagęszczone 35 - 65% 0,33 - 0,67 10 - 30
zagęszczone 65 - 85% 0,67 - 0,85 30 - 50
bardzo zagęszczone 85- 100% 0,85 - 1,0 > 50

Literatura

Glinicki, S. P. , 1990. Geotechnika budowlana, Skrypt Politechniki Białostockiej
Schofield, A.N., Wroth, C.P., 1968. Critical State Soil Mechanics, McGraw-Hill
Szymański, A., 2007. Mechanika gruntów Wydawnictwo SGGW