20131104-003.JPG

Struktura sedymentacyjna

Struktura sedymentacyjna (ang. sedimentary structure) to geometryczne uporządkowanie składników skały osadowej wytworzone przez fizyczne, chemiczne i biologiczne procesy działające w chwili powstawania osadu lub niedługo po jego depozycji.

Struktury mogą być fizyczne (np. przekątne warstwowanie), chemiczne i biogeniczne (np. bioturbacje). Fizyczne struktury można określić jako uporządkowanie zmian cech teksturalnych skały osadowej. Za względu na czas ich powstawania można je podzielić na pierwotne (warstwowanie skały, uziarnienie frakcjonalne, struktury prądowe, ślady pełzania) i wtórne (np. deformacje pogrązowe, struktury odwodnieniowe, jamki żerowiskowe).

Po prawej stronie warstwowanie w piaszczystych osadach wodnolodowcowych w obrębie równiny sandrowej.

Literatura

Christiansen, E.H. 2009. Earth's Dynamic Systems. Rozdział 5. Sedimentary Rocks online na stronie www.earthds.info
Gradziński, R., Kostecka, A., Radomski, A., Unrug, R. 1986. Zarys sedymentologii. Wydawnictwa Geologiczne
Leeder, M.R. 1999. Sedimentology and sedimentary basins: from turbulence to tectonics. John Wiley & Sons