Stylolity

Stylolity to struktury powstające w wyniku procesów epigenetycznych, które prowadzą do rozpuszczania materiału budującego skały. Stylolity występują na powierzchniach warstwowania, rzadziej w obrębie warstw.