Subsydencja

Subsydencja (ang. subsidence) proces obniżania, pogłębiania się basenów sedymentacyjnych. Subsydencja, obok eustatycznego podnoszenia się poziomu mórz i oceanów jest najważniejszym czynnikiem generującym akomodację.

W obszarach intrakratonicznych przyczynami obniżania mogą być ruchy izostatyczne, transformacje fazowe, wychładzanie astenosfery i litosfery oraz rozciąganie litosfery związane z procesami ryftowymi. Na krawędziach pasywnych może być wywołana obciążaniem skorupy osadami. Na granicach konwergentnych subsydencja może też być związana z uginaniem kratonów w wyniku nacisku nasuwających się pasów fałdowo-orogenicznych, w wyniku procesów subdukcji. W mniejszym stopniu może być spowodowana obciążaniem skorupy osadami (Dadlez i Jaroszewski 1994).

Inne znaczenie ma subsydencja związana z górnictwem podziemnym i zapadaniem się podziemnych wyrobisk a także zapadaniem się podziemnych pustek krasowych, które powodują wiele szkód. Obniżanie powierzchni terenu może być także związane z obniżaniem poziomu wód gruntowych (np. odwadnianie) i z utratą wody przez pęczniejące grunty ilaste.

Literatura

Dadlez, R., Jaroszewski, W. 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Leeder, M.R. 1999. Sedimentology and sedimentary basins: from turbulence to tectonics. John Wiley & Sons.