Sufozja

Sufozja (ang. piping, suffosion) to wypłukiwanie materiału przez wody podziemne, które polega na powolnej, stopniowej migracji drobnych frakcji osadowych pomiędzy grubszymi w wyniku przepływu przez ten osad wody, na przykład wypłukiwanie frakcji pylastych z ze żwiru.

Termin sufozja został wprowadzony w latach siedemdziesiątych przez Vaclava Krala (1975) na podstawie badań prowadzonych w Czechach i Tadeusza Galarowskiego (1976) na postawie jego badań w Bieszczadach.

Sufozja prowadzi do zwiększenia przepuszczalności i porowatości osadu i może prowadzić do całkowitego zniszczenia jego pierwotnej struktury. Ponieważ sufozja może prowadzić do awarii obiektów budowlanych (na przykład tam), ma duże znaczenie w geotechnice i budownictwie wodnym.

Literatura

Bernatek, A., Sobucki, M. 2012. Wykształcenie form sufozyjnych na stokach Kińczyka Bukowskiego (Bieszczady Wysokie), Roczniki Bieszczadzkie 20
Galarowski T. 1976. New observations of the present-day suffosion (piping) processes in the Bereźnica catchment basin in The Bieszczady Mountains (The East Carpathians). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 10
Kral, V. 1975. Sufoze a její podíl na současných geomorfologických procesech v Čechách. Acta Universitatis Carolinae, Geographica 1–2