Suspensja

Suspensja (ang. suspension) to proces transportu materiału osadowego w klastycznych (okruchowych) systemach depozycyjnych, który polega na przenoszeniu w formie zawiesiny.