Synklina

Synklina (ang. syncline) to forma strukturalna, część fałdu, która stanowi obniżenie tektoniczne. Na wyrównanej powierzchni erozyjnej najmłodsze skały znajdują się w jej centrum otoczone przez coraz starsze warstwy stratygraficzne.