Synklinorium

Synklinorium (ang. synclinorium) to synklina o skali regionalnej, w obrębie której występują mniejszego rzędu fałdy (synkliny i antykliny). Termin został wprowadzony w 1847 roku przez Jamesa Dana w znaczeniu łańcuchów górskich powstałych w wyniku ściśnięcia warstw skalnych powstałych w geosynklinach. Na przełomie XIX i XX wieku znaczenie zostało zmienione i termin stosowano jako określenie na złożoną tektonicznie synklinę o zasięgu regionalnym (Colby i Williams 1918), porównaj synekliza.

Literatura

Geikie, J. 1953. Structural and field geology, for students of pure and applied science, Oliver and Boyd