systemy_depozycyjne.GIF

System depozycyjny

System depozycyjny (ang. depositional system) w stratygrafii jest to przestrzenny zespół genetycznie powiązanych ze sobą facji i ogół zależności pomiędzy nimi, interpretowany jako wynik kształtujących je fizycznych, chemicznych i biologicznych procesów w środowiskach sedymentacyjnych.

Termin został wprowadzony w 1967 roku przez Fishera i McGowena w celu powiązania ze sobą poszczególnych facji depozycyjnych w zapisie stratygraficznym w większe jednostki genetyczne. Zgodnie z zasadą aktualizmu i dzięki znajomości modeli facjalnych takie jednostki mogą być porównywane ze współczesnymi środowiskami depozycyjnymi. Zgodne następstwo systemów depozycyjnych tworzy ciąg systemowy lub parasekwencję, które z kolei tworzą sekwencję depozycyjną. Wprowadzenie pojęcia odzwierciedlało uwzględnienie genetycznego aspektu jednostek stratygraficznych, które wypełniają baseny sedymentacyjne (obok ich litologicznej charakterystyki).

Większość klasyfikacji systemów depozycyjnych (np. Galloway i Hobday 1983) została oparta o topografię oraz mechanizm transportu i depozycji osadów, zaniedbując przy tym czynnik tektoniczny i klimatyczny. Takie klasyfikacje obejmują:

Współcześnie do klastycznych systemów depozycyjnych można dodać glacjalny system depozycyjny. Ilustracja po prawej stronie, która pochodzi z publikacji Fishera i McGowena (1967) przedstawia schemat powiązanych ze sobą systemów depozycyjnych: rzecznego, delty i plażowego w formacji Wilcox w Teksasie.

Literatura

Boggs, S. 1987. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Prentice-Hall
Fisher, W.L., McGowen, J. H. 1967. Depositional systems in the Wilcox Group of Texas and their relationship to occurrence of oil and gas. Geological circular (University of Texas at Austin. Bureau of Economic Geology), #67-4 reprinted from Transactions of the Gulf Coast Association Geological Societies 17, 105–125
Middleton, G.V. (ed.) 2003. Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks. Springer