Reservoir.tif

System naftowy

System naftowy, w znaczeniu procesu także określany jako cykl naftowy (ang. petroleum system) w geologii naftowej, procesy generowania, migracji i akumulacji węglowodorów, które odpowiednio zachodzą w skale macierzystej, wzdłuż dróg migracji oraz w pułapkach węglowodorów, czyli kombinacji skał zbiornikowych i skał uszczelniających (ang. seal). Procesy te zachodzą w skali czasu geologicznego.

Termin w 1989 roku wprowadzili Demaison i Huizinga jako podejście genetyczne do analizy basenów naftowych umożliwiające porównywanie basenów o zupełnie innej genezie i charakterze (np. typ kerogenu). Wyróżnili trzy kategorie, które należy brać pod uwagę przy ocenie systemów naftowych:

  • składnik dostawy (wyróżniając nadmierną dostawę, normalną i niedobór dostawy) liczony za pomocą potencjału węglowodorowego (ang. source potential index), który zależy od zawartości i rodzaju kerogenu oraz miąższości skały macierzystej
  • styl migracji (pionowa migracja, pozioma migracja), określany przez stratygrafię i budowę strukturalną obszaru. Pozioma migracja jest charakterystyczna dla basenów w których skała uszczelniająca tworzy na wielkich obszarach ciągłą przeszkodę dla migracji pionowej
  • rodzaj pułapki (dobrze i słabo uszczelniająca)

Po prawej stronie schemat systemu naftowego, dzięki uprzejmości USGS.

Literatura

Demaison G., Huizinga B.J. 1989. Genetic Classification of Petroleum Systems, Bulletin of American Association of Petroleum Geologists of United States 75
Hantschel, T., Kauerauf, A.I. 2009. Fundamentals of basin and petroleum systems modeling, Springer
Peters, K.E., Walters, C.C., Moldowan, J.M. 2005. The Biomarker Guide: Biomarkers and isotopes in the environment and human history. Cambridge University Press