System naftowy

System naftowy, w znaczeniu procesu także określany jako cykl naftowy (ang. petroleum system) w geologii naftowej, procesy generowania, migracji i akumulacji węglowodorów, które odpowiednio zachodzą w skale macierzystej, wzdłuż dróg migracji oraz w pułapkach węglowodorów, czyli kombinacji skał zbiornikowych i skał uszczelniających (ang. seal). Procesy te zachodzą w czasie geologicznym.