Szacunkowe całkowite wydobycie

Szacunkowe całkowite wydobycie SCW (ang. Estimated Ultimate Recovery, EUR) to współczynnik stosowany w ocenach zasobów złóż węglowodorów, który wyraża spodziewaną ilość całkowitego wydobycia ropy naftowej lub gazu z jednego otworu produkcyjnego, wyrażany w baryłkach na otwór lub na jednostkę powierzchni.

Literatura

Cook, T. 2005. Petroleum Systems and Geologic Assessment of Oil and Gas in the Southwestern Wyoming Province, Wyoming, Colorado, and Utah, Rozdział 23: Calculation of Estimated Ultimate Recovery (EUR) for Wells in Continuous-Type Oil and Gas Accumulations, U.S. Geological Survey Digital Data Series DDS–69–D