Szew tektoniczny

Szew tektoniczny (ang. tectonic suture) według teorii płyt jest to wydłużona strefa pomiędzy dwoma płytami stanowiąc relikt strefy subdukcji. Szwy pokolizyjne powstają w wyniku kolizji dwóch skorup kontynentalnych.