Bornholm.jpg

Szew tektoniczny

Szew tektoniczny (ang. tectonic suture) według teorii płyt litosferycznych jest to wydłużona strefa pomiędzy dwoma płytami stanowiąc relikt strefy subdukcji. Szwy pokolizyjne powstają w wyniku kolizji dwóch skorup kontynentalnych, kończącej cykl Wilsona. Przykładem jest szew transeuropejski w jego polskiej części ze strefą Teisseyre’a-Tornquista.

Na zdjęciu po prawej stronie strefa Szwu Transeuropejskiego na duńskiej wyspie Bornholm, po lewej stronie morskie piaskowce eokambru (płyta zachodnioeuropejska), po prawej stronie gnejsy prekambryjskie kratonu wschodnioeuropejskiego.