Bornholm.jpg

Szew transeuropejski

Szew transeuropejski (ang. Transeuropean Suture) to kaledoński szew tektoniczny zaznaczający granicę pomiędzy płytą zachodnioeuropejską i kratonem wschodnioeuropejskim. Polski odcinek szwu nazywany jest strefą Teisseyre’a-Tornquista.

Na zdjęciu po prawej stronie strefa Szwu Transeuropejskiego na duńskiej wyspie Bornholm, po lewej stronie morskie piaskowce eokambru (płyta zachodnioeuropejska), po prawej stronie gnejsy prekambryjskie kratonu wschodnioeuropejskiego.