Szkielet ziarnowy

Szkielet ziarnowy (ang. framework of grains lub rock skeleton) oznacza zbiór cząsteczek budujących klastyczną skałę osadową. Stanowi jej główny składnik obok matriks (materiału wypełniającego przestrzenie pomiędzy szkieletem ziarnowym) oraz spoiwa, które cementuje skałę osadową.