Tektonika naskórkowa

(ang. thin-skinned tectonics) zajmuje się odwróconym następstwem wiekowym warstw skalnych, na przykład w przypadku gdy starszymi warstwy skalne są nasunięte na młodsze.