Tektonika solna

Tektonika solna (ang. salt tectonics) to deformacje mas solnych. Mogą one przebiegać jedynie pod wpływem ciśnienia (zwłaszcza nierównomiernego nacisku nadkładu) i termicznego uplastycznienia i nazywane są halokinezą lub w wyniku naprężeń tektonicznych, co jest określane jako halotektonika (ang. halotectonics).

Sól ma dużo mniejszą [[[gęstość właściwą]] niż inne skał osadowe, dlatego tworzy wypukłe formy, które stopniowo ewoluują, dodatkowo wspierane przez redukcję sedymentacji bezpośrednio ponad nimi. Główne rodzaje struktur solnych, które są wynikiem takich deformacji to:
- poduszki solne (ang. salt pillows struktura związana jest z początkową fazą migracji soli),
- wysady lub kopuły solne (ang. salt diapirs lub salt domes),
- wały solne (ang. salt swells),
- grzbiety solne (ang. salt crests), czyli szereg poduszek solnych
- pnie solne (ang. salt plugs),
- przewieszki solne (ang. salt overhangs),
- dachy solne (ang salt canopies, powstają w wyniku połączenia przewieszek solnych).

Literatura

Gent, H.V. Urai, J.L., Keijzer, M. 2010. The internal geometry of salt structures A first look using 3D seismic data from the Zechstein of the Netherlands, Journal of Structural Geology, 1-20
Kockel, F. 2003 [Problemy diapiryzmu solnego w północnych Niemczec]h, Geologos