Trakcja

Trakcja (ang. traction) to proces transportu materiału osadowego w klastycznych (okruchowych) systemach depozycyjnych, który polega na wleczeniu po powierzchni, w przeciwieństwie do saltacji i suspensji.