Transgresywno-regresywna sekwencja

Sekwencje transgresywno-regresywne (ang. transgressive-regressive sequences, T-R sequences) to termin stratygrafii sekwencyjnej, zdefiniowany w 1994 roku przez Johnsona i Murphiego jako sekwencje ograniczona przez powierzchnie maksymalnej regresji.

Taka definicja sekwencji oznaczała, że mogła ona powstawać w trakcie trwania pełnego cyklu zmiany akomodacji, lecz także mogła być związana z okresem, w którym dostępna była przestrzeń (akomodacja) dla gromadzenia się osadu i zachodziły wahania w dostawie materiału osadowego i dostępnej akomodacji (Catuneanu i in. 2011). Możliwa jest tu obecność powierzchni związanej z przerwą w sedymentacji lub erozją w środowisku morskim w trakcie maksymalnego zalewu. W 1992 roku Embry i Johannessen wprowadzili zmodyfikowaną definicję terminu sekwencji transgresywno-regresywnych, w której granica sekwencji została zdefiniowana jako powierzchnia niezgodności powstałej w środowisku lądowym (subaeralna). Oznaczało to, że taka sekwencja wiązała się z pełnym cyklem zmiany akomodacji (wraz z okresem spadku poziomu bazy i braku przetrzeni dla gromadzenia się osadu).

Literatura

Catuneanu, O., Galloway, W.E., Kendall, C.G.St.C., Miall, A.D., Posamentier, H.W., Strasser, A. and Tucker, M.E., 2011. Sequence Stratigraphy: Methodology and Nomenclature. Newsletters on Stratigraphy 44/3, 173-245 dostępne dzięki Department of Earth and Atmospheric Sciences, University of Alberta
Johnson, J.G., Klapper, G., Elrick, M. 1996. Devonian transgressive-regressive cycles and biostratigraphy, Northern Anthelope Range Nevada: establishment of reference horizons for global cycles. Research Report of Society of Sedimentary Geology 11, 3-14
Catuneanu, O., Abreu, V., Bhattacharya, J.P., Blum, M.D., Dalrymple, R.W., Eriksson, P.G., Fielding, C.R., Fisher, W.L., Galloway, W.E., Gibling, M.R., Giles, K.A., Holbrook, J.M., Jordan, R., Kendall, C.G.St.C., Macurda, B., Martinsen, O.J., Miall, A.D., Neal, J.E., Nummedal, D., Pomar, L., Posamentier, H.W., Pratt, B.R., Sarg, J.F., Shanley, K.W., Steel, R.J., Strasser, A., Tucker, M.E., Winker, C., 2009. Reply to the comments of W. Helland-Hansen on "Towards the standardization of sequence stratigraphy" by Catuneanu et al. /Earth-Sciences Review 92 (2009), pp. 1{33/. Papers in the Earth and Atmospheric Sciences of Department of Earth and Atmospheric Sciences, University of Nebraska - Lincoln