Transgresywny ciąg systemowy

Transgresywny_ciag_systenowy.bmp

Transgresywny ciąg systemowy (ang. transgressive systems tract) w stratygrafii sekwencjnej to część sekwencji depozycyjnej, która rozpoczyna się w chwili, gdy przy wzroście poziomu bazy rozpoczyna się transgresja, trwa zaś do chwili, gdy morze sięgając najdalej w ląd zaczyna się wycofywać.

Transgresja wkracza na osady niskiego stanu, od których jest oddzielona przez powierzchnię maksymalnej regresji (też nazywaną powierzchnią transgresywną). Górną powierzchnią ograniczającą transgresywny ciąg systemowy jest powierzchnia maksymalnego zalewu (ang. maximum flooding surface MFS). Po transgresywnym ciągu systemowym następuje ciąg systemowy wysokiego stanu.

W klastycznych środowiskach morskich charakterystycznym geometrycznym układem stosów warstw są przekraczające (ang. onlap lub overlap), retrogradujące klinoformy, możliwy jest też układ agradacyjny.

Literatura:

Catuneanu, O., 2002. Sequence stratigraphy of clastic systems: concepts, merits, and pitfalls. Journal of African Earth Sciences 35, 1-43 dostępny dzięki SEPM (Society for Sedimentary Geology).
Catuneanu, O., Galloway, W.E., Kendall, C.G.St.C., Miall, A.D., Posamentier, H.W., Strasser, A. and Tucker, M.E., 2011. Sequence Stratigraphy: Methodology and Nomenclature. Newsletters on Stratigraphy 44/3, 173-245.