Trawertyn

Trawertyn (ang. travertine) to osad węglanowy powstający w środowisku lądowym poprzez strącanie warstw węglanu wapnia ze słodkich wód, szczególnie w sąsiedztwie gorących źródeł. W odniesieniu do świeżych osadów stosowane jest określenie "martwica", gdy aragonit przekrystalizuje w kalcyt, stosuje się określenie "trawertyn" (Łydka 1985).

Trawertyny pizolityczne zbudowane są z pizoidów, czyli kulek o średnicy 0,5 - 2 mm złożonych z koncentrycznych warstewek węglanu wapnia. Współczesnym przykładem powstawania trawertynu są Pamukale w południowo-wschodniej Turcji. W Europie duże złoża trawertynu powstawały w trakcie interglacjałów w plejstocenie. W Polsce znanym przykładem jest tzw. martwica karniowicka z okolic Krakowa pochodząca z permu.

Trawertyn jest ważnym kamieniem budowlanym ze względu na jego wytrzymałość i porowatość, która sprawia, że jest lekkim i dobrze izolującym materiałem.

Literatura

Flügel, E. 2009. Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application, Springer
Łydka, K. 1985. Petrologia skał osadowych, Wydawnictwa Geologiczne