Trzęsienie ziemi

Trzęsienia ziemi (ang. earthquake) to wstrząsy wywołane przez ruchy tektoniczne, działalność wulkaniczną, zapadanie się naturalnych pustek podziemnych lub wzbudzone przez działalność człowieka. Siła trzęsień ziemi mierzona jest w stopniach Richtera na podstawie amplitudy fali sejsmicznej.

Trzęsienia ziemi dzielimy na:

  • tektoniczne, czyli ruchy płyt litosferycznych:
  • związane z działalnością wulkaniczną (np. wypełnianie podziemnych komór przez magmę)
  • zapadaniem się naturalnych pustek podziemnych (np. jaskiń)
  • wzbudzone przez działalność człowieka: zapadanie się wyrobisk kopalnianych, wybuchy nuklearne, wzrost poziomu wód w sztucznych zbiornikach zaporowych

Trzęsienia ziemi o największej skali koncentrują się wzdłuż krawędzi płyt litosferycznych. Najsilniejsze trzęsienie ziemi dotąd zarejestrowano w 1960 roku Czile i miało ono siłę 9,5 stopnia Richtera. Wstrząsy w obrębie płyt są najczęstsze (około 60% wszystkich). W Europie w obrębie płyty kontynentalnej najsilniejsze wstrząsy ziemi dochodzą do 7,0 stopni, choć te na krawędzi płyt, jak na przykład trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1755 roku mogą osiągać siłę 8,5 stopnia Richtera. Wstrząsy wywołane działalnością wulkaniczną, czyli podziemną migracją magmy dochodzą do 4-5 stopni. Ze wzbudzonych trzęsień ziemi najbardziej groźne są te związane z wypełnieniem jezior zaporowych i dochodzą do 6 stopni Richtera.

Dokładne przewidywanie czasu wystąpienia trzęsień ziemi nie jest dotąd możliwe. Na podstawie budowy geologicznej, możliwe jest jedynie określenie prawdopodobieństwa wystąpienia trzęsienia ziemi dla określonego obszaru (bez wskazania konkretnego czasu).

Literatura

Kaya J.R. 2008. Microearthquake Seismology and Seismotectonics of South Asia, Springer Science & Business Media
Filiatrault F. 2002. Elements of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Presses inter Polytechnique